Loop binnen bij je notaris

De bevoegdheid over jouw levenskeuzes vastleggen

De persoonlijke situatie kan reden zijn dat een meerderjarige niet goed voor zijn financiën kan zorgen. Denk aan psychische problemen, dementie of een verstandelijke beperking. Maar ook een verslaving of problematische schulden kunnen de oorzaak zijn. In zo’n situatie kan de kantonrechter op verzoek een beschermingsmaatregel nemen. De persoon in kwestie wordt onder bewind gesteld. De bewindvoerder behartigt dan zijn financiële belangen. Dat kan een familielid zijn of een professional. Wouters Netwerk Notarissen treedt op als bewindvoerder in de regio Veendam.

toezicht op je financiën

Bewindvoering

Een bewindvoerder houdt toezicht op je financiële situatie. Dat kan iemand uit je familie zijn, mits die door de kantonrechter daartoe is aangewezen. Om dit formeel te maken is de tussenkomst van een notaris vereist. De specialisten van Wouters Netwerk Notarissen zijn hiervoor beschikbaar.

Heb je voor de formalisering van bewindvoering een notaris nodig?

Neem contact op

Leg je wensen vast in een levenstestament 

Dreig je, bijvoorbeeld door een ziekte, de capaciteit te verliezen om over je eigen lot te beslissen? Je kunt iemand via een levenstestament bevoegd maken om moeilijke keuzes voor je te maken. Dat kan gaan over medische behandelingen, schenkingen, ondernemerschap en kapitaal, maar ook over iets simpels als het beheer van je social media. Om deze afspraken te formaliseren is een verwijzing van een arts nodig.

Wil je hiervoor een afspraak maken?

Neem contact op